Comunicat de presa

Comunicat de presă
Data: Septembrie.2019
ANUNT DE FINALIZARE A PROIECTULUI
SC MEGATITAN SRL, cu sediul în Oras Beclean, Str. Nicolae Balcescu, nr. 25A, Judetul Bistrita-Nasaud, Romania, a derulat, începând cu data de 09.03.2018 si având ca termen de finalizare data de 30.09.2019, proiectul „ACHIZITIE DE UTILAJE LA SC MEGATITAN SRL”, cod SMIS 112646, cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare nr. 1387 / 09.03.2018. Proiectul este finanțat prin Regio - Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 „Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii”, Prioritatea de investitii 2.2 - „Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor”. Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Organismul Intermediar: Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest. Valoarea totală a proiectului este de 7.598.437,71 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 4.513.637,36 lei din care valoare eligibila nerambursabila din FEDR este 3.836.591,76 lei iar valoare eligibila nerambursabila din bugetul național este 677.045,60 lei. Obiectivul general al proiectului este acela de a creste competitivitatea societății prin achiziția de utilaje noi si moderne precum si a unor pachete software specializate. Rezultatele proiectului sunt: achiziționarea de utilaje specifice activitatii de fabricare a mobilei pentru birouri si magazine conform codificarii CAEN 3101 respectiv a unor pachete software specializate. Impactul proiectului la nivelul Orasului Beclean, Județul Bistrita - Nasaud, Regiunea Nord-Vest este: crearea si menținerea de noi locuri de munca care sa dezvolte si sa extindă capacitatea de producție a societății, reușindu-se crearea de noi locuri de munca inclusiv pentru persoane din categorii defavorizate precum si sa automatizeze principalele procese tehnologice care sa duca la creșterea cifrei de afaceri.
Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Nume persoană contact: Balan Ioan Daniel
Funcţie: Administrator
Tel. 0729 399 019, e-mail: office@megatitan.ro